تاریخچه ساخت کشتی

  • 1 قطعه
  • 7:10 مدت زمان
  • 459 دریافت شده
آشنایی انسان با دریانوردی از زمانی شروع شد که دریافت اجسامی می توانند روی آب شناور شوند. او در اثر دقت و هوشیاری آموخت که اجسام بزرگ تر مانند تنه درخت نیز در آب شناور شده و انسان می تواند از آن برای مقاصد خود استفاده نماید....
از زمانی که بشر توانست اجسام شناور روی آب را کنترل نماید و آن را به سمت مشخص و مورد نظر هدایت نماید، «دریانوردی نخستین» آغاز گردید. اولین دریانوردی، به صورت ساحلی و چشمی انجام می شد به همین دلیل دریانوردی، به علت نداشتن وسایل ناوبری، یک هنر بود. انسان ها در دریانوردیِ نخستین تنها با استفاده از روشنایی روز و در هوای آرام، آموخته بودند که چگونه از یک نقطه ساحلی به نقطه ای دیگر رفته سپس به مکان اولیه نخست خود بازگردند. آنان به تدریج برای اندازه گیری زمان از شیشه ای که درون آن شن قرار داشت و از سوراخ کوچکی وارد محفظه دیگر می شد، استفاده کردند و از تعداد ضربه های پارو در مدت زمان مشخص توانستند فاصله طی شده شناور خود را محاسبه نمایند....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع