ایران، وطن ماست

  • 1 قطعه
  • 9:57 مدت زمان
  • 341 دریافت شده
مادربزرگ و پدربزرگ پارسا به خانه ی آنها آمدند.
هم دور هم جمع بودند. پدر گفت: بیایید همه با هم به امام زاده برویم.
همه جا شلوغ بود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع