تغییرات آب و هوایی زمین

  • 1 قطعه
  • 5:46 مدت زمان
  • 309 دریافت شده
ما به طور مداوم وضعیت هوا را از نظر سردی، گرمی، رطوبت و خشکی پی گیری می‌کنیم. اما در درازمدت و در مقاطع ده ساله و صد ساله چطور؟ و اساسا از چه نقطه ای و چگونه تغییر هوا تبدیل به تغییر آب و هوا و وضعیت اقلیمی می شود؟
هوا به وضعیت جوی یک محل در لحظه‌ای معین گفته می‌شود. دما، تابش، فشار، سمت و سرعت باد، رطوبت، میزان ابر، ریزش‌های جوی و وجود مه در بیان هوای یک نقطه مد نظر قرار می گیرد .
در یک تعریف ساده می توان آب و هوا را هوای غالب یک محل در دراز مدت بیان نمود. تعیین آب و هوای هر محل نیاز به جمع آوری داده های هوا در مدت طولانی و جمع بندی و پردازش آن‌ها دارد....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع