ورزش های دسته جمعی

  • 1 قطعه
  • 3:09 مدت زمان
  • 22 دریافت شده
شرکت در ورزش های دسته جمعی و کار گروهی، یکی از فعالیت هایی است که مهارت های کودکان را در برخورد با دیگران بالا می برد.
در این برنامه فیل کوچولو مورچه را به انجام ورزش در گروه های دسته جمعی دعوت می کند، تا هم با دوستان بیشتری آشنا بشود و هم کار گروهی و نظم و رعایت قوانین و مقررات گروهی را یاد بگیرد. این برنامه با عنوان کلی ورزش نشاط کودک در شبکه ورزش، به تهیه کنندگی سید مرتضی محمدی تهیه شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع