کفش های ورزشی

  • 1 قطعه
  • 3:27 مدت زمان
  • 165 دریافت شده
فیل کوچولو برای زنگ ورزش قصد داره که یک جفت کفش تنگ به پا کنه و با این کفش ها ورزش کنه، به نظر شما استفاده از کفش های تنگ برای ورزش کردن مناسبه؟
خانم سروش در این برنامه از ماجراهای فیل و مورچه، در مورد ضررهای کفش ورزشی تنگ صحبت می کنند. فشار به پا و وارد شدن استرس به بدن از جمله مضرات کفش های تنگ است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع