کیف سنگین

  • 1 قطعه
  • 3:46 مدت زمان
  • 212 دریافت شده
مورچه جان کتف درد گرفته چون وسایل و کتاب های سنگین و زیادی باخودش به مدرسه می بره و هر روز کیفشو سنگین تر می کنه.
در این قسمت از ماجراهای فیل و مورچه، دکتر پورکیانی به خرید کیف های استاندارد اشاره می کنند. همچنین از بچه ها می خواهند که هر روز فقط کیف و دفتر و برنامه همان روز را با خود به مدرسه ببرند و خیلی کیف مدرسه خود را سنگین نکنند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع