سیاه چاله ها

 • 1 قطعه
 • 7:41 مدت زمان
 • 212 دریافت شده
«سیاه چاله» به ناحیه‌ ای از فضا گفته می‌ شود که در آن جرم بسیار زیادی در ناحیه‌ ای بسیار کوچک متمرکز شده است. جالب است بدانید یک قاشق غذاخوری از جرم سیاه چاله، جرمی برابر با 900 میلیارد تُن را دارد....
معمولا شناسایی یک سیاه چاله با استفاده از نحوه حرکت اجسامِ اطراف آن انجام می‌ شود. اگر یک سیاه چاله از ناحیه‌ ای از فضا عبور کند که اجسامی نیز اطراف آن قرار داشته باشند، در این صورت تمامی آن اجسام به درون سیاه چاله مکیده خواهند شد. فرض کنید شما به سمت یک سیاه‌ چاله نزدیک می‌ شوید، در این صورت اندازه نیروی جاذبه روی سر شما و روی پاهایتان متفاوت است. بنابراین بدن همچون آدامس کشیده شده و به درون سیاه‌ چاله مکیده خواهد شد. اکثر سیاه‌ چاله‌ ها از مرگ ستاره‌ های بسیار سنگین، خصوصا ستاره‌ های نوترونی متولد می‌ شوند....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

 • کاربر مهمان
  خییییلللللللییییییی ززززییییببببباااااا
 • کاربر مهمان
  عجبا
 • کاربر مهمان
  یا خدا
 • کاربر مهمان
  عالی
دسترسی سریع