کوه اِوِرِست

  • 1 قطعه
  • 7:08 مدت زمان
  • 125 دریافت شده
«کوه اورست» به عنوان بلندترین کوه در میان رشته کوه‌ های هیمالیا در مرز «نپال» و «تبت» در کشور نپال قرار دارد. کوه اورست 8848 متر از سطح دریا ارتفاع دارد....
در سال 1856 کشور هند مشغول نقشه برداری مثلثاتی بزرگی بود که ارتفاع کوه اورست 8840 اعلام شد؛ با اینکه هنوز هم اختلاف هایی در مورد ارتفاع دقیق این کوه وجود دارد، اما این اختلافات جزئی بوده و به چشم نمی آیند. حتی در سال 2005 نیز کشور چین بعد از چندین ماه اندازه‌ گیری و محاسبه ارتفاع قله 8844 متر اعلام کرد و به ادعای این سازمان دقیق ترین مقدار ثبت شده در کل دنیا همین عدد است. باید توجه داشت که در هنگام محاسبه، ارتفاع برف این کوه نیز اندازه گیری می شود که حدود 3 متر است که در طی سال این توده برفی تغییر اندازه می دهد. بر همین اساس نمی توان عدد واقعی را بیان کرد، اما با همه این ها در نهایت بر عدد 8848 متر به توافق رسیدند....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    ععععععاااااا ععععععاااااا للللللللللللللللللللللی للللللللللللللللللللللی و ععععععاااااا للللللللللللللللللللللی للللللللللللللللللللللی للللللللللللللللللللللی للللللللللللللللللللللی للللللللللللللللللللللی
دسترسی سریع