چه طوری انسان بال در آورد!؟

  • 1 قطعه
  • 6:54 مدت زمان
  • 51 دریافت شده
انسان قرن‌ ها رویای پرواز را در سر داشته است. با نگاهی به اساطیر و افسانه‌ های ملت‌ های مختلف جهان به خوبی پی می‌ بریم که در همه نقاط جهان، اندیشه پرواز در هوا و گردش در آسمان و حتی بالاتر از آن، ماورای عالم خاک در ذهن افراد مختلف بوده است.
خفاش‌ ها تنها پستاندارانِ قادر به پرواز قدرتمند هستند که دارای قدرت مانور هوایی مهندسی شده در پروازند. محققان معتقدند بال‌ های خفاش‌ ها در طی تکامل، نه تنها برای پرواز استفاده شده است بلکه برای حرکت دایره‌ وار، کنترل حرکت جانور، بالا رفتن از مکان و حتی حمل اشیای کوچک‌ تر نیز استفاده می‌ شود. از این رو این جانور یکی از گزینه های عالی طبیعت برای انسان در رابطه با به حقیقت پیوستن رویای پرواز است....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع