جهان چه طوری به وجود آمده؟

  • 1 قطعه
  • 7:00 مدت زمان
  • 56 دریافت شده
جستجوی پاسخ برای معمای اساسی در مورد شکل گیری جهان، منجر به این واقعیت شده است که امروزه نظریه های مختلفی در مورد مبدأ وجود و تکامل جهان وجود دارد....
طبق نظریه انفجار بزرگ، جهان حدود 15 میلیارد سال پیش بر اثر انفجاری عظیم بوجود آمد. جهان در آغاز بسیار کوچک، درخشان، داغ و متراکم بود، اما از آن زمان تا کنون، در حال انبساط بوده است (شعاع کنونی جهان حدود 15 میلیارد سال نوری است). طی این انبساط، مقادیری از جرم آن متراکم شده و میلیاردها میلیارد ستاره را بوجود آورده است. این ستارگان در کهکشان هایی متمرکز شده‌ اند که حدود 10 میلیارد از آنها در جهانِ شناخته شده، وجود دارند....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع