کدام حیوان آرواره های قدرتمندی دارد؟

  • 1 قطعه
  • 8:14 مدت زمان
  • 115 دریافت شده
حیوانات معمولا موجودات بی آزاری هستند و تنها عواملی که می تواند آنها را به سمت حمله به موجودات دیگر و حتی انسان ها سوق دهد، گرسنگی و یا احساس خطر است. در این زمان، دیگر حیوان برای ارضای امیال طبیعی خود هر کاری می کند....
روی هم رفته جانوران به دو دسته شکارچی و طعمه تقسیم می شوند. بدین ترتیب برای بقا گروهی همواره در تعقیب گروه دیگر خواهند بود، تا با شکار آن ها بتوانند شکمشان را سیر کند. در این میان معمولا جانوران شکارچی و طعمه به دلیل تعقیب و گریزهای فراوان و تلاشی که برای بقا دارند در طول زمان دچار تکامل شده و ویژگی های جدیدی پیدا می کنند که آنها را با شرایط محیطی هماهنگ می سازد. این تحولات همواره ادامه داشته و پایان ناپذیر است. در این میان قدرت آرواره یکی از مهم ترین فاکتورهای جانوران شکارچی برای موفقیت در شکار به حساب می آید....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    دوست
  • کاربر مهمان
    ،ععععععاااااا. ععععععاااااا للللللللللللللللللللللی للللللللللللللللللللللی
دسترسی سریع