زندگی انسان در کرات دیگر

  • 1 قطعه
  • 6:24 مدت زمان
  • 13 دریافت شده
به آماده کردن یک جرم آسمانی به سبک کره‌‌‌ی زمین برای زندگی انسان، «زمینی‌سازی» می‌ گویند. پژوهشگران زمینی‌‌‌‌‌‌سازی مریخ را امکان‌‌‌‌‌پذیر می‌‌‌‌دانند.
پژوهشگران زمینی‌‌‌‌‌سازی مریخ را امکان‌‌‌‌پذیر می‌‌‌‌دانند و برای آن سه فرایند اصلی در نظر می‌‌‌‌گیرند: ایجاد جَو، گرم نگه داشتن جَو و جلوگیری از نابودیِ آن و نشت به فضای بیرونی.
طرح‌‌‌‌هایی وجود دارد که روند و فرایند تغییر درازمدت محیط سیارات، ماه‌‌‌‌ها و دیگر اجرام فضایی را پیشنهاد می‌‌‌‌کند؛ طوری که جَو و خاک آن اجرام به صورتی درآیند تا با سکونت‌‌‌گاه‌‌‌‌های بشری سازگار گردند.
هم کره‌‌ی «ماه» و هم «مریخ»، به‌‌عنوان سکونت‌‌‌‌گاه‌‌‌‌های بالقوه‌‌ی انسان‌‌‌‌ها، پرهزینه هستند و خطراتی چون فرود در مناطق با جاذبه‌‌ی سنگین، معروف به «چاه گرانشی»، را هم دارند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    ععععععاااااا للللللللللللللللللللللی
دسترسی سریع