گرمایش زمین

  • 1 قطعه
  • 6:23 مدت زمان
  • 11 دریافت شده
«گرمایش زمین» به افزایش دمای کره‌ی زمین گفته می‌شه. اندازه‌گیری دمای کره‌ی زمین از سال 1880 آغاز شده. طی یک قرن گذشته دمای زمین رو به افزایشه. از دلایل افزایش دمای زمین می‌‌شه به «اثر گل‌‌خانه‌ای» و «آتش سوزی جنگل‌‌ها» اشاره کرد.
مطالعات نشون می‌ده که افزایش دمای زمین ارتباط مستقیمی با گازهای گل‌‌خانه‌ای داره. با افزایش این گازها شاهد افزایش دمای کره‌ی زمین هستیم. گازهای گل‌‌‌خانه‌ای در جَوِ زمین به انعکاس نور و حرارت اجازه‌‌ی خروج از جو رو نمی‌‌ده و باعث گرم شدن کره‌ی زمین می‌شه. آتش‌‌‌سوزی جنگل‌ها نیز یکی از دلایل افزایش دماست. درختان، دی اکسیدکربن رو جذب می‌کنن. با آتش‌‌‌سوزی و نابودی جنگل‌ها و درختان این گاز آزاد می‌شه و ... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع