سخت‌ پوستان

  • 1 قطعه
  • 8:46 مدت زمان
  • 62 دریافت شده
«سخت‌‌پوستان» از زیرشاخه‌های «بندپایان» هستند و یک گروه بزرگ و متنوع را تشکیل می‌دهند که شامل جانورانی چون خرچنگ، خرخاکی و میگو است. این گروه از جانوران پوسته‌ای سخت، خصوصاً در بخش شکمی خود، دارند.
بعضی از سخت‌‌‌پوستان بیشتر از آنکه با دیگر سخت‌پوستان مرتبط باشند، با حشرات و جان‌‌داران شش‌‌پا ارتباط دارند. تفاوت سخت‌پوستان با بقیه‌ی بندپایان این است که اندام‌های دوشاخه دارند و لارو آنها حالتی «لیسه‌ای» دارد. 67هزار گونه در گروه سخت‌‌پوستان قرار دارند که تنوع زیادی در اندازه‌ی آنها وجود دارد. مانند دیگر بندپایان، سخت‌پوستان دارای اسکلت بیرونی هستند و برای رشد پوست‌اندازی می‌کنند... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع