نشخوار کردن

  • 1 قطعه
  • 9:51 مدت زمان
  • 28 دریافت شده
دستگاه گوارش «نشخوارکنندگان» مانند گاو، گوسفند، گوزن و بز، برای استفاده از «سلولز» موجود در مواد غذایی سازگاری پیدا کرده‌است. معده‌‌ی این جانوران چهار بخش دارد و مواد گیاهی طی مراحلی از بخش‌های مختلف دستگاه گوارش عبور می‌کند.

پستاندارانی مانند گاو، بز، گوسفند، آهو، زرافه و غزال از نشخوارکنندگان هستند. این جانوران پستاندارانی با معده‌ی چهارقسمتی هستند که در معده‌‌ی آنها انواع بافت‌های گیاهی به‌کمک باکتری‌ها به قندها، پروتئین و چربی‌هایی تبدیل می‌شود که حیوان قادر به گوارش آنهاست. در این حیوانات ابتدا غذای نیمه‌جویده به‌سرعت بلعیده و وارد سیرابی می‌شود و ... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع