لباس گل‌گلی

  • 1 قطعه
  • 6:26 مدت زمان
  • 297 دریافت شده
مادر مهمان داشت. او خانه را مثل دسته ی گل مرتب کرده بود.
مادر، مریم کوچولو را صدا کرد و گفت: برو اتاقت را تمیز کن و لباس گل گلی ات را بپوش چون مهمان ها خیلی زود از راه می رسند.
مریم کوچولو هم مشغول بازی شد و یادش رفت اتاقش را مرتب کند. مهمان ها از راه رسیدند اما او همچنان مشغول بازی بود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع