روزه کله گنجشکی

  • 1 قطعه
  • 15:25 مدت زمان
  • 324 دریافت شده
مادر ریحانه با او صبحانه نمی خورَد.
ریحانه از خواب بیدار شد و به آشپزخانه رفت. آن روز مادر و پدرش با او صبحانه نخوردند.
آن روز مادر یک ساعت بعد از صبحانه برای او شیر و بیسکوئیت آورد اما خودش چیزی نخورد.
ریحانه تعجب کرده بود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع