های و هوی باد

  • 1 قطعه
  • 9:02 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
تابستان بود و باد های و هو می کرد.
باد های و هو کرد و در خانه ی بی بی گل نشست.
بی بی حیاط را جارو کرده بود و داشت در ایوان خانه چای می خورد که ناگهان صدای باد را شنید.
باد رفت و رفت تا این که در لانه ی آقا کلاغه نشست ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع