حکایتی درباره امام صادق (ع)

  • 1 قطعه
  • 9:14 مدت زمان
  • 21 دریافت شده
روزی منصور دوانیقی امام صادق (ع) را به دربارش دعوت کرد.
منصور دستور داد فرزندش وارد شود. او خودش را خوشبو و مرتب کرده بود.
منصور دوانیقی از امام صادق درخواست کرد تا حدیثی درباره ی دید و بازدید از اطرافیان برای پسرش بیان کند.
امام هم چند حدیث در این باره گفتند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع