ایران خوب و زیبا

  • 1 قطعه
  • 2:12 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
ترانه درمورد ایران ما
پرواز می‌کنم من در آسمان رویا
پرمی‌کشم از اینجا تا ابرهای زیبا
امروز کودکم من پرمی‌کشم به فردا
آباد سازم از عشق من سرزمین خود را
ای خاک پاک خورشید ای قلب پاک دریا
پاینده باشی و سبز ایران خوب و زیبا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع