تیک تیک

  • 1 قطعه
  • 3:16 مدت زمان
  • 10 دریافت شده
ترانه درمورد اهمیت شادی و خنده
گل با من می‌گوید
خندان شو چون من باش
خندان شو چون من باش
خورشید آمد برخیز
تابان شو روشن باش
بر شاخه گنجشکی می‌خواند
جیک جیک جیک می‌خواند جیک جیک جیک
ساعت هم بر دیوار می‌کوبد
تیک تیک تیک می‌کوبد تیک تیک تیک
چون باد و آب و آتش
چالاک و نرم و سرکش
زنده تا هستی دگرگون باش
دانی تو خون جوشان
در آن قلب خروشان
گرم و پویا باش و چون گل باش
چون بازی خندیدن
گرم و شیرین است
تا هستی خندان باش
گل بودن این است
دنیا بی‌گل زشت است
آن‌را زیبا کن
با لبخندی شیرین
گل را معنا کن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع