باغ پرشکوفه

  • 1 قطعه
  • 2:19 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
ترانه درمورد باغ زیبای شهر ما
یک باغ پرشکوفه یک آسمان آبی
این شهر کوچک ماست با صبح آفتابی
من آمدم دوباره در کوچه‌های روشن
دستم به دست بابا لبخند بر لب من
من آمدم دوباره در کوچه‌های روشن
دستم به دست بابا لبخند بر لب من
این سبزه این درختان این کوچه این خیابان
فواره‌های آبی در حوض سبز میدان
آن مسجد قدیمی در شهر ما چه زیباست
با گنبد قشنگش هم‌رنگ آسمان‌هاست
شهر من است اینجا با خانه‌های کوچک
با مسجد و دبستان
با دست به دست کودک

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع