زنبور

  • 1 قطعه
  • 1:23 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
ترانه‌ی برنامه‌ی «دست کی بالا» که از سیما پخش شد.
زنبوره می‌گه
ویز و ویز و ویز
نیش داره پشتش
جیز و جیز و جیز
مورچه‌ها می‌یان
ریز و ریز و ریز
با زنبوره می‌شن
دوستای عزیز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع