بله خیر

  • 1 قطعه
  • 1:33 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
ترانه‌ی برنامه‌ی «دست کی بالا» که از سیما پخش شد.
آهان آهان آهان
اوم اوم
بله بله بله بله
نه نه نه نه
نه نه نه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع