بچه زرنگش خوبه

  • 1 قطعه
  • 1:10 مدت زمان
  • 24 دریافت شده
صبح‌‌ها که از خواب بیدار می‌‌شید چیکار می‌‌کنید؟
گل همه‌‌رنگش خوبه
بچه زرنگش خوبه

تو کتابا نوشته
تنبلی کار زشته

تنبل همیشه خوابه
جاش توی رختخوابه

پاشو پاشو صداش کن
از رختخواب جداش کن

بشور دست و رویش
شانه بزن به مویش

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:10
    شعري كودكانه براي بيدار شدن صبح و از خواب بلند شدن و شستن دست و صورت و شانه ي مو

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع