بله خیر

  • 1 قطعه
  • 1:33 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
موسیقی مجموعه‌ی «دست کی بالا» که از شبکه‌ی دوم سیما پخش شد.
آهان آهان آهان
اوم اوم
بله بله بله
نه نه نه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع