شیطان بزرگ

  • 1 قطعه
  • 3:54 مدت زمان
  • 15 دریافت شده
سرود درمورد آمریکا شیطان بزرگ
شد ظلم آمریکا عیان
بار دگر در این زمان
یک‌بار دیگر عبرتی
بر جمله‌ی ناباوران
ظلم مکرر را ببین
دست ستمگر را ببین
بار دگر بدعهدی
شیطان اکبر را ببین
چون کار شیطان می‌کند
بس نقض پیمان می‌کند
هر بازی و هر خدعه‌ای
با نوع انسان می‌کند
شد صادراتش جمله شد
سوغات او مرگ و خطر
اوضاع آمریکا عجیب
هر خدعه و مکر و شرر
بشناس این بدنام را
این خصم بدفرجام را
خواهی شناسی ذات او
اکنون ببین برجام را
نامش ردیف ننگ شد
با امتی در جنگ شد
فریاد ما خودباوری
در هر زمان و سنگری
دشمن شناسانیم ما
در پرتو روشنگری
تا امتی حق باوریم
بر عالمی احیا گریم
با تکیه بر الطاف حق
یارا مطیع رهبریم
مولای خود را یاوریم
آماده و در سنگریم
تا بر همه گردد عیان
ما وارثان حیدریم
شد ظلم آمریکا عیان
بار دگر در این زمان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع