لباس

  • 1 قطعه
  • 2:56 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
بچه‌ها! تا حالا کلاغ با شما حرف زده؟ مثلاً ازتون بپرسه که آیا شما بلدید لباساتون رو خودتون بپوشید؟ خب اینجا توی این شعر با کلاغه حرف بزنید.
آهای کلاغ قارقاری
- بگو با من چیکار داری
به من بگید تو خونه کی می‌تونه
لباس زیبا بپوشه
تنهای تنها بپوشه
جوراب و کفش پاش کنه
مامان فقط نگاش کنه

- سلام سلام کلاغ جونم
من بلدم من می‌تونم
پیرهن و شلوار بپوشم
کفشای بنددار بپوشم

این دکمه‌ها رو همچینی
خودم می‌بندم می‌بینی؟

- منم برات جست می‌زنم
با دو تا بال دست می‌زنم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع