ایران من

  • 2 قطعه
  • 4:08 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
سرود در ستایش ایران
از ازل گویی سرشتند عشق را
تا رسید از پنجره گلدسته‌ی مسجد اذان
غرق نور روشن امید شد این آسمان
پر شد از احساس شیرینی تمام سرزمینم
از ازل گویی سرشتند عشق را با خاک ما

داستان غیرت ما صد هزاران مثنوی‌ست
پشت در پشت، کوه خاک‌مان ایران زمین
همدلیم و هم مسیر و هم قدم در راه نور
ابتدایش کربلا و انتها صبح ظهور
در مدار غیرت می‌گردیم
در غم تو با هم همدردیم
عاشقیم و با خون، ثابت کردیم
غرور و عزت راه ما با
رستاخیز سلیمانی‌ها
آشکارا شده‌ است در دنیا
از جام الست نوشیدیم
هم پیمان با شاه شهیدان
چون مسجد عشق سجده کنیم
بر خاکت ایران
داستان غیرت ما صد هزاران مثنوی‌ست
پشت در پشت کوه خاک‌مان ایران زمین
همدلیم و هم مسیر و هم قدم در راه نور
ابتدایش کربلا و انتها صبح ظهور
حلقه زد رنگین کمان و
غرق نور روشن امید شد این آسمان و
از زمین جان زد جوانه
مهر نوشید از زمانه

سرزمینم چلچراغ جام تو روشن
ای ایران قوی، هستی تو جان من

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع