کودکان ما آیینه ما 1

 • 10 قطعه
 • 2:44 مدت زمان
 • 147 دریافت شده
ترانه‌های کودکانه‌ی برنامه‌ی «کودکان ما، آیینه ما» که از شبکه اول سیما پخش شد.

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 3:08
  اگر كه كودك نتونست يه وقت روون و راحت بكنه صحبت نگيريدش سخت نگيريدش سخت اين طوري مي شه دچار لكنت وقتي كه بچه تو گفتار مي شه دچار سكته يا كلمات رو مي گه با وقفه نشيد ناراحت نگيد زود بگو شدم جون به لب هيچ وقت نكنيد به بچه خطاب حرفشو بگه تند و پرشتاب طفلي مي افته توي اضطراب پر از محبت بگذاريد راحت هرطور كه مي خواد بكنه صحبت اگر يهو شد هول و دستپاچه افتادش يهو به تته پته آرام و صبور گوش بديد بهش يه وقت نكنيد اون رو سرزنش اين طوري حرفش نمي ره از ياد قدرت كلامش مي شه زياد تو بحث و گفتار مي كنه به خود خيلي اعتماد خيلي اعتماد
 • 2:32
  برا داشتن يه ذهن فعال بچه ها بايد هرجا بي مجال از شما همه‌ش بكنن سوال شمام سر حال بي جار و جنجال باس جواب بديد زود به هر سوال نكنه يه وقت به بچه بگيد از اين پرسش هاش كلافه شديد يا بگيد برو وقتش نيست حالا خودت مي فهمي بعدها ايشالله بچه هست بي تاب كه به سوالش درست همون وقت داده شه جواب وگرنه بعدها مي خوادش جواب از غريبه ها توي كوچه ها
 • 3:23
  بچه رو تو تجربه هاش نيازها و خواسته هاشباشيم بامهربوني هميشه كنار و همراش آهاي بزرگترا آهاي پدر مادرا آهاي بزرگترا آهاي پدر مادرا اولين دور تجربه ها براي بچه ها بايد باشه خوب و موفق هميشه و همه جا احترام به بچه و به دوستاش احترام به نيازهاشاحترام به خواسته هاشاحترام به خواسته هاش
 • 2:45
  بجه كه زد دست به يك اقدامي بعد خوردش شكست نبايد اون رو خار شمرد و پست نبايد هيچ وقت به بچه بگيد رفته به خطا كرده اشتباه يا نمي فهمه تشخيص نمي ده راهي رو از چاه به بچه بگيد از شكست خود نباشه افسرده و دل خسته تو حرفي روزي اول شكسته بهش بديد فرصت باز عمل كنه تا مشكلش رو درست حل كنه با تجربه اي كه اورد به دست جبران مي كنه بي شك و شكست
 • 2:35
  با كتك و چوب تنبيه بچه اصلا نيستش خوب با لگد و مشت بچه ي شيطون نمي شه درست زدن بچه يك كار پسته برا بزرگا اين يه شكسته وقتي كه سر زد از بچه خطايا كه انجام داد كاري نابجا جاي تنبيه و كتك و دعوا بهتره اون رو تا وقت معلوم از علاقه هاش بكنيد محروم هي كتك زدن فايده نداره بچه رو بدتر بد بار مي ياره حيثيتش سخت لكه دار مي شهشخصيت اون از تو خار مي شه
 • 2:24
  آهاي پدرا آهاي مادرا رفتار شما با هركس هرجا الگو و درسه برا بچه ها آهاي پدرا آهاي مادرا احترام كنيد به بزرگترا تا ياد بگيريم ماهام از شما ياد بدين به ما افراد مسن پدربزرگا مادربزرگا واقعا گنجن توي خونه ها الحق نعمته وجود اونا برا بچه ها برا بچه ها تا ماها بعدها وقت پيري تون احترام كنيم به خود شما آهاي پدرا آهاي مادرا اگر بكنيد بي احترامي به پدربزرگا مادربزرگا مطمين بشيد ما ها هم فردا بي حرمت مي شيم نسبت به شما نسبت به شما
 • 3:01
  آهاي پدرا آهاي مادرا آي مربيا آي مربيا كلا بازيهاي نمايشي مي دونين دارن تو تربيت ها عجيب ارزشي عجيب ارزشي حالا ببينين بازي نمايش براي بچه ها داره چه ارزش قدرت مي گيره حرف زدن هاشون قوي مي شه همه بدن هاشون نكته بين مي شن دقيق و حساس شكل مي گيره توي اونا احساس به ذهن اونا مي ده پر و بال قدرت مي گيره منبع خيال پرورش مي ده مهارت ها رو استعدادها و طرز رفتار رو تو هرشخصيت ناشناخته ها بازي نمايش مي كنه پيدا آهاي پدرا آهاي مادرا آي مربي ها آي مربي ها مي بينيد شما بازي نمايش داره چه ارزش داره چه ارزش
 • 1:56
  وقتي ندونن اين بزرگترا جواب چي و چراهاي ما نباس همين جور ول و رو هوا پاسخي بدن به پرسش ما اگر بگن نه، ما نمي دونيم بايد بپرسيم يا تو كتابا اون رو بخونيم برا بچه ها خيلي بهتره جواب غلط فقط ضرره
 • 2:54
  اگر هزار بار از رو اصول و درست تربيت با بچه هاتون بكنيد صحبت يا كه نصيحت هي بديد شعار كه فلان گفتار از فلان فيلسوف بچه رو شريف مي ياره به بار بچه رو شريف مي ياره به بار كافيه فقط براي يك بار جلوي بچه بكنيد رفتار ضد اون شعار بچه مي گيره همون رو به كار همون رو به كار من باب مثال به بچه بگيد خوبه كه باشه با نظم و فعال خودتون باشيد لاقيد و بي حال به همه بگيد سحرخيز باشيد اون وقت خودتون ظهر از خواب پاشيد توي تربيت پند و نصيحت حرف بي عمل خيلي اشتباست سرمشق بچه فقط و فقط رفتار شماست رفتار شماست
 • 2:44
  تو هرفرصتي باس با بچه ها بكنين بازي حتما شماها با بازي ماهر مي شه حرف زدنتقويت مي شه اعضاي بدن جلو بازي بچه رو هيچ وقت نباس بگيريد از بازي اون ناراحت نشيد بازي هست براش خيلي هم مفيد بازي هست براش خيلي هم مفيد روز به روز مي شه شاد و سرحال توي هركاري زرنگ و فعال نمي شه لاغر مثل يه مداد بروز مي كنه ازش استعداد بجه كه بشه از بازي محروم هميشه يك جا آروم يادگيري براش مي شه نامفهوم بي تجربه است و همه چي براش گنگ و نامعلوم گنگ و نامعلوم پس تو هرفرصت باس با بچه ها بكنين بازي حتما شما ها جاي دخالت كنترل سخت يا هي نظارت بريد بكنيد توي بازي شون شمام شركت توي بازي شون شمام شركت

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع