فاتح صبح بهار

  • 1 قطعه
  • 2:19 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
در میان آسمان خورشید
با نگاه گرم می خندد
سر به روی بستر زردم
در حریری نرم می‌خندد....
در میان آسمان خورشید
با نگاه گرم می خندد
سر به روی بستری زردم
در حریری نرم می‌خندد
در میان دست های صبح
سکه نور است این خورشید
اینک از جوی صفا و مهر
آسمان او را به ما بخشید
صبح در آغوش بیداری
بچه ها را باز می خواند
با صدای دلنواز خود
یک نَفَس آواز می خواند
بچه ها در کوچه ها خوشحال
نغمه شادی به لب دارند
با دلی سرشار از ایمان
بانگ آزادی به لب دارند

ترانه « فاتح صبح بهار» با اجرای «گروه کُر» تهیه شده است.آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع