نهضت ادامه دارد

  • 1 قطعه
  • 5:46 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
بَه‌ بَه چه حرف خوبی
آن شب امام ما گفت
حرفی که خواب دشمن
از آن سخن، برآشفت
حرف امام این بود
در سرزمین ایران
پاینده است اسلام
تا هست شور ایمان.... ‏

بَه‌ بَه چه حرف خوبی
آن شب امام ما گفت
حرفی که خواب دشمن
از آن سخن، برآشفت
حرف امام این بود
در سرزمین ایران
پاینده است اسلام
تا هست شور ایمان
ما بچه های ایران
جنگیم تا رهایی
ترسی به دل نداریم
از رنج و بی غذایی
فریادمان بلند است
نهضت ادامه دارد
حتی اگر شب و روز
بر ما گلوله بارد
از توپ و تانک دشمن
هرگز نمی هراسیم
دشمن گیاه هرزه است
ما مثل تیغ و داسیم
دشمن خیال کرده
ما نوگُل بهاریم
اما امام ما گفت
ما مرد کارزاریم
فریادمان بلند است
نهضت ادامه دارد
حتی اگر شب و روز
بر ما گلوله بارد

ترانه «نهضت ادامه دارد» با اجرای «گروه کُر» تهیه شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع