سلام

  • 1 قطعه
  • 2:37 مدت زمان
  • 456 دریافت شده
بهاره پا شد از خواب
به آسمون سلام داد
پنجره رو که وا کرد
با خنده گفت: سلام باد
ترانه ی کودکانه

بهاره پا شد از خواب
به آسمون سلام داد
پنجره رو که وا کرد
با خنده گفت: سلام باد
حتی سلام اون رو پرنده ها شنیدن
برای پاسخ او، از رو درخت پریدن
صبح شد بیدار شو از خواب
خورشید خانم می خنده
زودتر سلام می کند
هرکسی زرنگه

آهنگساز: علی ارجمندی
شاعر: ندا شریفات پور

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:37

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع