ای مرغ زیبا

  • 1 قطعه
  • 1:29 مدت زمان
  • 606 دریافت شده
خوشحال و شادی ای مرغ زیبا
هستی همیشه در خانه ی ما
قدقد قدقد قدقد کنی تو از صبح تا شب
این سو آن سو می گردی آرام
ترانه با موضوع حیوانات

خوشحال و شادی ای مرغ زیبا
هستی همیشه در خانه ی ما
قدقد قدقد قدقد کنی تو از صبح تا شب
این سو آن سو می گردی آرام
ای مرغ قشنگم، قدقد قدا کن
تخم بزرگی از برای ما کن
با جوجه هایت هستی روانه
در فکر آبی در فکر دانه
وقتی نوشی آب گوارا
می گویی آرام شکر خدا را
ای مرغ قشنگم، قدقد قدقدا کن
تخم بزرگی از برای ما کن

آهنگساز: فهیم ممتازی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع