کوه سربلند

  • 1 قطعه
  • 2:52 مدت زمان
  • 168 دریافت شده
کوه بزرگ و زیبا
سر به فلک کشیده
قله ی پر برف آن
به ابرها رسیده
ترانه در وصف کوه

کوه بزرگ و زیبا
سر به فلک کشیده
قله ی پر برف آن
به ابرها رسیده
هرروز صبح خورشید
از پشت آن زند سر
گل های سرخ وحشی
آن را کند معطر
ای کوه باشکوهی
سخت و پراستقامت
خواهم همیشه باشی
بر جای خود سلامت
کوه بزرگ و زیبا
سر به فلک کشیده
قله ی پربرف آن
به ابرها رسیده
هرروز صبح خورشید
از پشت آن زند سر
گل های سرخ وحشی
آن را کند معطر
ای کوه باشکوهی
سخت و پراستقامت
خواهم همیشه باشی
بر جای خود سلامت

آهنگساز: فهیم ممتازی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع