خنده گنجشک ها

  • 1 قطعه
  • 3:07 مدت زمان
  • 88 دریافت شده
در باغ گل یک غنچه
آهسته پلکش وا شد
پر پر پر پر پروانه
در باغ گل پیدا شد
ترانه ی کودکانه در وصف طبیعت

در باغ گل یک غنچه
آهسته پلکش وا شد
پر پر پر پر پروانه
در باغ گل پیدا شد
یک مورچه با زحمت
دانه به لانه می برد
گنجشککی کرمی را
تا آشیانه می برد
من هم دویدم چون باد
دنبال آن پروانه
خوردم زمین خندیدم
گنجشک ها در لانه


آهنگساز: شهاب آزادی وطن
شاعر: تقی متقی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع