کلاغ

  • 1 قطعه
  • 1:39 مدت زمان
  • 73 دریافت شده
رو پشت بوم خونه مون
کلاغی باز هوار می کرد
با اون صدای قار قارش
داشت همه رو بیدار می کرد
ترانه ی کودکانه در وصف کلاغ

رو پشت بوم خونه مون
کلاغی باز هوار می کرد
با اون صدای قار قارش
داشت همه رو بیدار می کرد
آهای کلاغ نوک سیاه
چرا تو قارقار می کنی
حرف حساب تو چیه
برای کی کار می کنی
کلاغه گفت آی کوچولو
تو ‌آسمون پر می زنم
من همه جا رو می بینم
به هر کجا سر می زنم
خبر می دم به خونه ها
از کار خوب بچه ها
وای نکنه که بشنوم
حرف بدی تو کوچه ها

آهنگساز: نینا خانعلی
شاعر: سعید موسوی زاده

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:39

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع