کلاغ

  • 1 قطعه
  • 1:39 مدت زمان
  • 113 دریافت شده
رو پشت بوم خونه مون
کلاغی باز هوار می کرد
با اون صدای قار قارش
داشت همه رو بیدار می کرد
ترانه ی کودکانه در وصف کلاغ

رو پشت بوم خونه مون
کلاغی باز هوار می کرد
با اون صدای قار قارش
داشت همه رو بیدار می کرد
آهای کلاغ نوک سیاه
چرا تو قارقار می کنی
حرف حساب تو چیه
برای کی کار می کنی
کلاغه گفت آی کوچولو
تو ‌آسمون پر می زنم
من همه جا رو می بینم
به هر کجا سر می زنم
خبر می دم به خونه ها
از کار خوب بچه ها
وای نکنه که بشنوم
حرف بدی تو کوچه ها

آهنگساز: نینا خانعلی
شاعر: سعید موسوی زاده

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:39

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع