مادربزرگ

  • 1 قطعه
  • 1:45 مدت زمان
  • 434 دریافت شده
مادربزرگ وقتی اومد خسته بود
چارقدش رو دور سرش بسته بود
صدای کفشش که اومد، دویدم
تو بغل مادربزرگ پریدم

ترانه ی کودکانه با موضوع مادربزرگ

مادربزرگ وقتی اومد خسته بود
چارقدش رو دور سرش بسته بود
صدای کفشش که اومد، دویدم
تو بغل مادربزرگ پریدم
دستای گرمش رو گذاشت تو دستم
توی اتاق کنار اون نشستم
بوسه زدم روی موهاش
تموم شدن خستگی هاش


آهنگساز: مجید صانعی
شاعر: افسانه شعبان نژاد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:45

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع