بارون و رنگین کمون

  • 1 قطعه
  • 2:35 مدت زمان
  • 87 دریافت شده
اتل متل دوباره بارون اومد
شر شر شر از توی ناودون اومد
کوچه پر از آب شد
خالی از آفتاب شد
ترانه ی کودکانه درمورد بارش باران و تشکیل رنگین کمان


اتل متل دوباره بارون اومد
شر شر شر از توی ناودون اومد
کوچه پر از آب شد
خالی از آفتاب شد
تو کوه و دشت و صحرا،
بارون داره تماشا
خورشید خانم کاشکی بره
به آسمون آبی بشه
رو دوش ابرا بشینه
دوباره آفتابی بشه
خورشید رو توی آسمون کم داریم
رنگین کمون کم داریم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع