بارون و رنگین کمون

  • 1 قطعه
  • 2:35 مدت زمان
  • 136 دریافت شده
اتل متل دوباره بارون اومد
شر شر شر از توی ناودون اومد
کوچه پر از آب شد
خالی از آفتاب شد
ترانه ی کودکانه درمورد بارش باران و تشکیل رنگین کمان


اتل متل دوباره بارون اومد
شر شر شر از توی ناودون اومد
کوچه پر از آب شد
خالی از آفتاب شد
تو کوه و دشت و صحرا،
بارون داره تماشا
خورشید خانم کاشکی بره
به آسمون آبی بشه
رو دوش ابرا بشینه
دوباره آفتابی بشه
خورشید رو توی آسمون کم داریم
رنگین کمون کم داریم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع