ماه

  • 1 قطعه
  • 3:44 مدت زمان
  • 1413 دریافت شده
آروم آروم می‌ باره
از آسمون ستاره
یواش یواش شب می یاد
پاشو زمین می‌ ذاره
شب که می یاد آسمون
سیاه و تاریک می‌ شه
سایه‌ های درخت‌ ها
انگاری نزدیک می‌ شه....
آروم آروم می‌ باره
از آسمون ستاره
یواش یواش شب می یاد
پاشو زمین می‌ ذاره
شب که می یاد آسمون
سیاه و تاریک می‌ شه
سایه‌ های درخت‌ ها
انگاری نزدیک می‌ شه
اتل متل توتوله
نترس حسن کوچوله
شب‌ ها توی آسمون
خداوند مهربون
واست چراغ گذاشته
چراغ ما یه نوره
نوری که خیلی دوره
بعضی وقت‌ ها هلاله
قشنگ و بی‌ مثاله
گرد می‌ شه بعضی وقت‌ ها
می یاد پشت درخت‌ ها
اتل متل تو راهه
اسم چراغ ماهه
ماه قشنگ و روشن
یواش یواش وا می‌ شه
می یاد کنار شیشه
نور می‌ پاشه همیشه
وقتی که ماه در می یاد
مهلت روز سر می یاد
اتل و متل با مهتاب
یعنی شده وقت خواب
چراغ ماه مال ماست
نشونه‌ ای از خداست
خدایی که تو شب‌ ها
بازم به فکر ماهاست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع