آب

  • 1 قطعه
  • 2:06 مدت زمان
  • 7061 دریافت شده
آب آب آب آب اومد
کدوم آب؟
آبی که توی جوب بود
دوید و رفت توی رود
ترانه ی کودکانه در مورد آب


آب آب آب آب اومد
کدوم آب؟
آبی که توی جوب بود
دوید و رفت توی رود
کدوم رود؟
اونکه از اینجا پرید
رفت و به دریا رسید
وقتی رسید به دریا
ابر شد و رفت اون بالا
کدوم ابر؟
ابری که دونه دونه
می چکه از آسمون
میون حوض خونه
کدوم حوض؟
حوضی که کاشی های آبی داره
شب که می شه پر می شه از ستاره
ماهی ها رو دامنش
تاب می خورن
تشنه می شن
یواشکی آب می خورن

آهنگساز: جابر اطاعتی
شاعر: افسانه شعبان نژاد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:06

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع