شکوفه های تابان

  • 1 قطعه
  • 1:01 مدت زمان
  • 232 دریافت شده
شهر ما شهر خورشیده
مثل اون هیچ کس ندیده
کویره اما تو بهشت پر از گل های امیده
بهارا و تابستونش پاییزا و زمستونش
شکوفه های تابونش بچه های خوش زبونش

آی بچه های مهربون داریم میاییم به خونتون
باز دوباره قصه داریم حرف های ناگفته داریم
هر روز یه ماجرای نو گفته میشه برای تو
نمایش های دیدنی قصه های شنیدنی
امروز دوباره وقتشه برناممون شروع بشه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع