ترانه های عموپورنگ «داداشای کشتله دره»

  • 1 قطعه
  • 2:05 مدت زمان
  • 1644 دریافت شده
من وداداشم همیشه تو این محل هستیم
تمام سال و شب و روز همین جا ما نشستیم
اگه که برف گوله بیاد اگه بباره بارون
از اینجا هیچ جا نمی ریم نگهبونیم نگهبون
وقتی شب میشه مثل همیشه
همگی تو خواب راحت
تا خود سحر ما دو تا داداش نمی کنیم
من وداداشم همیشه تو این محل هستیم
تمام سال و شب و روز همین جا ما نشستیم
اگه که برف گوله بیاد اگه بباره بارون
از اینجا هیچ جا نمی ریم نگهبونیم نگهبون
وقتی شب میشه مثل همیشه
همگی تو خواب راحت
تا خود سحر ما دو تا داداش نمی کنیم استراحت
وقتی شب میشه مثل همیشه
همگی تو خواب راحت
تا خود سحر ما دو تا داداش نمی کنیم استراحت
اگه اهل محل راضین و بچه ها شادن
اگه سبزه درختای محل گلها زیادن
اگه هرچی سرجاشه و خوبی توی محله ست
همش از ما دوتا داداشای کشتله دره ست
اگه اهل محل عکس میگیرن با من و ایشون
میذارن توی اینترنت و لایک میخوره آسون
وقتی شب میشه مثل همیشه
همگی تو خواب راحت
تا خود سحر ما دو تا داداش نمی کنیم استراحت
وقتی شب میشه مثل همیشه
همگی تو خواب راحت
تا خود سحر ما دو تا داداش نمی کنیم استراحت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع