ترانه های عموپورنگ «مسواک بزن روزی دوبار»

  • 1 قطعه
  • 2:15 مدت زمان
  • 159 دریافت شده
تو دهنم تمیزه و یه دنیا مروارید دارم
رو لثه های قرمزم دندونای سفید دارم
می افته دندون شیریام دندون اصلی جاش میاد
این دندونا دائمیه خیل مراقبت میخواد...


تو دهنم تمیزه و یه دنیا مروارید دارم
رو لثه های قرمزم دندونای سفید دارم
می افته دندون شیریام دندون اصلی جاش میاد
این دندونا دائمیه خیل مراقبت میخواد
اگه دیدی رو دندونات سیاهی یا پوسیدگی
تند و سریع بدون ترس باید به دکترت بگی
مسواک بزن روزی دوبار
بعد نخ دندون رو بیار
مراقبت از دندونات آسونه که سخت نیست برات
مابین دندونا میرند
میکربهای زشت و کلک
می خوایم بریم به جنگشون
دوستای من بیاید کمک
دندون سالم و سفید
یه کم مراقبت می خواد
یه خنده از ته دل چقدر بصورتت میاد
تو میوه و تو ماهی
هست فلوراید کافی
فلوراید دوست دندونه
دندونو محکم میکنه
هیچ موقع من با دندونام
چیزهای سفت نمی شکونم
چون او نا رو سالم می خوام
ببین چه پاک دندونام

«مسواک بزن روزی دوبار» از ترانه های عموپورنگ است که از سیما پخش شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع