ایران ایران

  • 1 قطعه
  • 2:43 مدت زمان
  • 182 دریافت شده
سلام به لاله هایی که انقلاب کردن
ژاله رو غرق نور و عطر و گلاب کردن
سلام به روح خدا، سلام به ماه بهمن
سلام به انقلاب و به بچه های میهن...
سلام به لاله هایی که انقلاب کردن
ژاله رو غرق نور و عطر و گلاب کردن
سلام به روح خدا، سلام به ماه بهمن
سلام به انقلاب و به بچه های میهن
سلام به پرچمی که، نشان ایمان ماست
سبز و سفید و قرمز، پرچم ایران ماست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع