انقلاب یعنی جشن

  • 1 قطعه
  • 1:45 مدت زمان
  • 100 دریافت شده
انقلاب یعنی گُل
در کنار پروانه
نور و گرمی و شادی
در میان هر خانه
انقلاب یعنی جشن
جشن سبزه در صحرا...
انقلاب یعنی گُل
در کنار پروانه
نور و گرمی و شادی
در میان هر خانه
انقلاب یعنی جشن
جشن سبزه در صحرا
انقلاب لبخندی است
بر لبان شاد ما
انقلاب چون باغ است
باغ پُر گل و زیبا
باغ سبز آزادی است
باغ انقلاب ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع