سلام کوچولو

 • 6 قطعه
 • 2:11 مدت زمان
 • 31 دریافت شده
ترانه‌ها‌ی کودکانه‌ی برنامه‌ی «سلام کوچولو»

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 1:45
  كجاست كجاست همينجاستتو نهر و رود و درياباغ سفيد و زيبااون بالا بالا بالاقطره پر ستاره باغ بلور و نورنستاره ها از اينجا واي كه چه دور و دورناز اين پايين آسمون دسمال زرد و آبي ستتو دسمال آسمون سيب وبه و گلابي ستاز اون بالا كوه و دشت قالي سبز و زردكدوم كدوم دست قالي رو جارو كرده
 • 1:44
  بي‌كلام
 • 2:26
  سلام و صبح بخير و حال و احوالهميشه باشي خوب و شاد و سرحالقد بكشي بزرگ بشي بزرگترهفته به هفته ماه به ماه سال به سالشيرين زبون و مهربون و خوبيميوه باغ زندگي تو هستيخدا كنه كه غم نياد تو چشاتشمع و چراغ زندگي تو هستي
 • 2:24
  بي‌كلام
 • 2:14
  صبح كه ما از خواب پا مي شيمنرمش و ورزش مي كنيمبا همديگه قدم زنون يه خرده گردش مي كنيماين جور و اون جور مي كنيم خستگي رو دور مي كنيمگردن و شونه هامونو قوي و پر زور مي كنيمدستامونو وا مي كنيم يواش يواش تكون مي ديممثل پرنده ها مي شيم بالهامونو نشوم مي ديمدستا جلو دستا عقب دستا پائين دستا بالادستا روي كمر باشه يواش يواش بچرخ حالا زانوها رو خم مي كنيم دست مي زنيم روي دو پاخرگوش بازيگوش مي شيم هي مي پريم رو پنجه ها عقب عقب جلو جلو به چپ به چپ به راست به راستنرمش و ورزش هميشه راز سلامتي ماست
 • 2:11
  بي‌كلام

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع