خنده گنجشک ها

  • 1 قطعه
  • 3:05 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد طبیعت زیبا
در باغ گل
یک غنچه
آهسته پلکش وا شد
پر پر پر پر
پروانه
در باغ گل پیدا شد
یک مورچه
با زحمت
دانه به لانه می برد
گنجشککی
کرمی را
تا آشیانه می برد
من هم می دویدم
دنبال آن پروانه
خوردم زمین
خندیدند
گنجشک ها در لانه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع