خنده مثل یک اتو

  • 1 قطعه
  • 3:27 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد خنده‌ی مادر

نوک سوزن رفته است
توی دست مادرم
میدوم از گوشه ای
پارچه ای می آورم
اخم مثل یک گره
در کلاف صورتش
چند چین افتاده است
روی صاف صورتش
با نگاهم خوب شد
مادرم از دست درد
خنده مثل یک اتو
صورتش را صاف کرد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع