برق پولک و لبخند

  • 2 قطعه
  • 2:14 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد طبیعت
رودخانه ترانه خوان می رفت
با صدایی لطیف و آبی و سبز
آسمان توی آب می خندید
با دلی پاک و آفتابی و سبز
پسرک توی قایقی کوچک
فکر یک سفره ی بهاری بود
توی چشمان آسمانی او
تور سبز امید جاری بود
پسرک طعمه ای بزرگ گرفت
و به قلاب کوچکش بخشید
نخ و قلاب را در آب انداخت
از صدای لطیف آن خندید
لحظه ای بعد ماهی ای افتاد
توی دام ظریف و جاری او
پر شد از برق پولک و لبخند
سفره ی کوچک بهاری او

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع